Vi kan bistå med:
klage til Nav., anke til trygderetten., tilleggsklage.

 
Vi bistår innen følgende typer saker:
foreldrepenger, alderspensjon, barnetrygd, uføretrygd / ung ufør, grunn og hjelpestønad,
 arbeidsavklaringspenger (AAP), dagpenger, sykepenger, overgangsstønad/enslig forsørger
 
Ta uforpliktende kontakt ang. din sak.
Ring oss på 488 54 186,
eller fyll ut vårt kontaktskjema.
 

Kontakt

Få en uforpliktende samtale om saken din!

488 54 186

0
5-stjerners anmeldelser på Advokatguide.no
0
klienter hjulpet
0
følgere på sosiale medier
0
år siden firmaet ble opprettet

Andre vi har hjulpet frem med sine klager til NAV

aurora

Nyttig informasjon

Fri rettshjelp

Du kan ha krav på fri rettshjelp i forbindelse med klagesaken. Det innebærer at du kan få dekket advokatkostnadene som påløper ved å få bistand til å klage. Advokatfirmaet Molteberg Nilsen kan bistå deg med å søke om fri rettshjelp. Det som avgjør om du har krav på fri rettshjelp eller ikke, er hvorvidt du er innenfor visse inntekts- og formuesgrenser. 

Inntektsgrensen for fri rettshjelp er kr 350 000 for enslige og kr 540 000 for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi. Formuesgrensen for fri rettshjelp er kr 150 000.

Klagefrister

Klagefristene varierer etter hva slags sak du ønsker å klage på. Klagefristen står i vedtaket. Det er alltid lurt å søke hjelp så raskt som mulig etter at du har fått vedtaket, så vi har god tid til å utforme en grundig og utfyllende klage, samt innhente nødvendig dokumentasjon.

Fri sakførsel for Trygderetten

Trygderetten kan innvilge deg fri rettshjelp i form av fri sakførsel, slik at utgiftene til advokat dekkes av det offentlige. Retten til fri sakførsel for Trygderetten er behovsprøvd, i form av inntekts- og formuesgrenser. Det er ingen kostnader forbundet med å føre sak for Trygderetten. Dine kostnader vil således begrenses til en evt. egenandel ved fri rettshjelp, eller honoraret til din advokat dersom du ikke har krav på fri rettshjelp.

Saksgangen ved klage til NAV/anke til Trygderetten

Når du klager vil NAV-enheten som har fattet vedtaket vurdere saken din på nytt. Dersom vedtaket ikke blir endret, blir klagen sendt videre til behandling hos NAV Klageinstans.

Dersom du får avslag på klagen din hos NAV, kan du anke saken inn for Trygderetten. Vedtak som fattes etter folketrygdloven, kan med få unntak ankes inn for Trygderetten. Fristen for å anke er seks uker fra den datoen du mottok melding om vedtaket fra NAV Klageinstans. Anken skal sendes til NAV-kontoret ditt. NAV Klageinstans behandler da saken på nytt. Dersom vedtaket ikke endres blir anken sendt til behandling i Trygderetten.

Fri sakførsel for Trygderetten

Trygderetten kan innvilge deg fri rettshjelp i form av fri sakførsel, slik at utgiftene til advokat dekkes av det offentlige. Retten til fri sakførsel for Trygderetten er behovsprøvd, i form av inntekts- og formuesgrenser. Det er ingen kostnader forbundet med å føre sak for Trygderetten. Dine kostnader vil således begrenses til en evt. egenandel ved fri rettshjelp, eller honoraret til din advokat dersom du ikke har krav på fri rettshjelp.

Få hjelp til å klage

Dersom du har fått et vedtak fra NAV som du mener er feil, så kan Advokatfirmaet Molteberg Nilsen bistå deg med å klage. Du er velkommen til å ringe tlf. 468 07 761 for en hyggelig og uforpliktende prat vedrørende din klage til NAV. Vi tar opp kampen!

Artikler

Våre 3 nyeste juridisk artikler om Nav klager.
2 min read

Hvordan skrive en klage til Nav

Har du søkt om en ytelse fra NAV og fått avslag på søknaden, har du mulighet til å påklage vedtaket slik at saken din...
2 min read

Ung ufør - Hvilke rettigheter har du?

Uføretrygd er en trygdeytelse som skal erstatte bortfall av inntekt på grunn av uførhet. Vanlig beregning av trygd...
2 min read

Overgangsstønad - Dette må du vite!

Folketrygdlovens kapittel 15 har regler som sikrer deg som må være alene om omsorgen for barnet en inntekt til...

Vårt team

HeddaAlt-1

Hedda Molteberg Nilsen

Daglig leder / advokat

Tlf. 909 93 827
hmn@advokatmn.no

Marte

Marte Lavik

Advokat

Tel. 928 80 370
ml@advokatmn.no

CarstenAlt

Carsten Ekholt

Advokat

Tlf. 988 46 118
ce@advokatmn.no

Kanneth

Kenneth Guttormsen

Drifts- og markedsansvarlig

Tlf. 481 15 293
kg@advokatmn.no

Inger-Johanne

Inger Johanne Heggdal

Advokat

Tlf. 900 33 456
ijh@advokatmn.no

Carl

Carl Lindbæk

Advokatfullmektig

Tel. 926 36 458
cl@advokatmn.no

Aurora

Aurora Skaland

Advokatfullmektig / koordinator

Tlf. 452 77 173
aurora.s@advokatmn.no

Henrik

Henrik Myvild-Torsnes

Advokat

Tlf. 451 29 258
hmt@advokatmn.no

Nova

Nova Kapelrud

Klientkoordinator
Tlf. 468 07 761
nk@advokatmn.no
Einar

Einar Magnus Bostad

Utvikler og IT-ansvarlig

Tlf. 962 00 947
emb@advokatmn.no

Karoline

Karoline Brastad Hansen

Advokatfullmektig

Tlf. 953 35 443
kbh@advokatmn.no

Ingvild

Ingvild Bjørnstad

Advokat

Tlf. 924 99 643
ib@advokatmn.no

Ane

Ane Sæther

Advokatfullmektig

Tlf. 995 88 542
as@advokatmn.no

Ingrid

Ingrid Hilmen van Deurs

Advokatfullmektig

Tlf. 412 87 079
ih@advokatmn.no

Emma

Emma Skreppedal Holloman

Advokatfullmektig
 
Stine

Stine Malmin Skretting

Advokatfullmektig

Tlf. 916 43 931
ss@advokatmn.no

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nyhetsbrev i dag!