2 min read

Dagpenger - Dette må du vite

Dagpenger - Dette må du vite
Dagpenger - Dette må du vite
3:03

Hva er dagpenger?

Har du mistet inntekt som følge av redusert stilling eller arbeidsløshet kan du ha rett på dagpenger. Dette er en folketrygdytelse som delvis skal kompensere for inntektstapet du har ved permittering eller arbeidsledighet. Dagpenger har som formål å sikre inntekt til personer som er arbeidsledig, men ordningen legger også opp til aktiv jobbsøking. 

Når har du krav på dagpenger? 

Du kan ha krav på dagpenger når du er arbeidsledig eller permittert. Permittering innebærer opphør i arbeidsforholdet hvor du som arbeidstaker er fritatt fra din arbeidsplikt i en midlertidig periode. For å kunne få dagpenger ved permittering må opphør av arbeidsforhold skyldes mangel på arbeid eller andre forhold arbeidsgiver ikke har kontroll på. Ved permittering vil du vanligvis få lønn fra arbeidsgiver de 10 første dagene du er permittert. Deretter vil du kunne få dagpenger fra NAV i inntil 26 uker i løpet av en 18-måneders periode. Dagpengene fra NAV utgjør 62,4 % av inntektene dine på opptil 6 G (kr 638 394). 

For å få dagpenger må arbeidstiden din være redusert med minst 50 prosent. I tillegg må du ha hatt en inntekt på minst 1,5 G (kr 159 599) de siste 12 månedene eller inntekt på minst 3 G (kr 319 197) de siste 36 månedene. Du må også være bosatt i Norge. 

Dagpenger utbetales frem til mottaker er 67 år. 

Hvordan beregnes dagpenger? 

Dagpenger blir beregnet på grunnlag av inntekten din de siste tolv månedene eller fra gjennomsnittlig inntekt de siste 36 månedene derom det resulterer i et høyere beløp. Pengene vil utbetales for fem dager i uken og det trekkes skatt fra beløpet. 

Hvordan motta dagpenger?

For å kunne motta dagpenger må du være registrert som arbeidssøker hos NAV eller kunne fremvise permitteringsvarsel fra arbeidsgiver. 

Er du registrert som arbeidssøker er du pliktig til å sende inn meldekort hver 14. dag fra du registrerte deg. Dersom det går mer enn 20 dager vil retten falle bort og du må registrere deg på nytt. 

Når du har registrert deg som arbeidssøker sender du en søknad om dagpenger til ditt lokale NAV kontor. Når søknaden er innvilget vil du motta dagpengene. 

Treger du bistand eller veiledning i forbindelse med søknad om dagpenger? 

Det kan være utfordrende å gjøre seg kjent med hvilke vilkår som gjelder for å få innvilget dagpenger og hvor mye du eventuelt vil få. Erfaringsmessig ser vi at mange som søker om dagpenger ønsker bistand eller veiledning fra en advokat som kan følge hele saken. Dersom du har fått avslag på søknad om dagpenger, kan det også være hensiktsmessig å få en advokat til å se på saken og vurdere hvorvidt søknaden skal påklages. 

Ikke nøl med å ta kontakt dersom du har spørsmål i forbindelse med dagpenger eller klage på vedtak.  Vi i Molteberg Nilsen hjelper deg gjerne!

Arbeidsavklaringspenger

Arbeidsavklaringspenger

Arbeidsavklaringspenger (AAP) er en støtteordning fra folketrygden som ble innført i 2010. Hensikten med innføring av arbeidsavklaringspenger er å...

Read More
Hvordan skrive en klage til Nav

Hvordan skrive en klage til Nav

Har du søkt om en ytelse fra NAV og fått avslag på søknaden, har du mulighet til å påklage vedtaket slik at saken din vurderes på nytt. Det kan...

Read More
Sykepenger – Fordelingen mellom arbeidsgiver og Nav

Sykepenger – Fordelingen mellom arbeidsgiver og Nav

Når en arbeidstaker ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller skade, oppstår det spørsmål om vedkommende har krav på sykepenger. Sykepenger er ment som...

Read More